Sudoku online spelen Dagelijks nieuw en afdrukbaar op tagesspiegel.de

Met de mogelijkheid om Sudoku online te spelen, biedt uw Tagesspiegel dagelijks spannende danksportpauzes op kantoor, thuis of onderweg. Om onze logische puzzel onderweg op te lossen, kunt u de puzzel afdrukken of afspelen op uw smartphone of tablet. Om dit te doen, navigeert u gewoon naar sudoku.tagesspiegel.de in uw mobiele browser. Om onze cijferpuzzel online op te lossen, heeft u tussen de 5 en 30 minuten nodig, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en uw ervaring. Als u vaker Sudoku speelt, zult u snel merken dat de cijferpuzzels sneller opgelost kunnen worden.

Sudoku snel uitgelegd

Sudoku is een logische puzzel met een schematische basisstructuur: met uitzondering van speciale types en varianten (bijv. de vrij onbekende cirkel-sudoku of de zogenaamde "Samurai-sudoku") zijn alle cijferpuzzels min of meer hetzelfde in de Sudoku stijl: het basisraster bestaat uit 9x9 velden of cellen. Er bevinden zich reeds zitten er 2 tot 5 cijfers min of meer gelijkmatig verdeeld in de puzzel. Hoe meer cijfers er vooraf worden gegeven, hoe gemakkelijker het is om de oplossing te vinden. Het doel van het spel is om alle lege cellen zo in te vullen met de cijfers 1 tot en met 9 dat elk cijfer slechts eenmaal in een kolom (verticaal), in een rij (horizontaal) en in een blok (3 x 3 cellen) voorkomt.

Sudoku

Uw Sudoku wordt geladen...
00:00

Sudoku Online-archief

U heeft een Sudoku gemist? Maakt niet uit! In het archief verzamelen we alle eerder gepubliceerde Sudoku puzzels van vroeger voor u. Ze wachten gewoon om door u te worden opgelost. U kunt kiezen uit:

Druk uw Sudoku af:

Sudoku afdrukken - zo gebeurt dit

Als service naast het spelen van Sudoku online, bieden wij u aan om de Sudoku af te drukken. Om dit te doen, selecteert u uw Sudoku, een datum en een moeilijkheidsgraad van gemakkelijk tot zeer moeilijk. Klik op "Afdrukken". In een nieuw venster wordt de gewenste Sudoku geopend. Klik met de rechtermuisknop ergens in het venster. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u "Afdrukken" kunt selecteren. Volg dan de verdere instructies.

Interessante feiten over Sudoku-puzzels

Voordat u onze online Sudoku uitprobeert, hebben we een beetje achtergrondkennis voor u opgezocht. Heeft u zich ooit afgevraagd waar het spel eigenlijk vandaan komt en wie het heeft uitgevonden? Het begon allemaal in 1979, toen een zekere Howard Garns, 74 jaar oud, een Sudoku publiceerde in een puzzelblad. In die tijd noemde de uitvinder - aanvankelijk anoniem - zijn puzzel "Number Place". Zowel in Duitsland als in de rest van Europa sloeg "Number Place" op dat moment nog niet aan. Het werd pas een succes aan het einde van de jaren '80 aan de andere kant van het noordelijk halfrond, in Japan. Het waren ook de Japanners die de naam "Su Doku" bedachten. Hoewel het spelprincipe niet was veranderd, werd Sudoku veel later in Europa, vooral in Duitsland een populaire puzzel. Zijn succes gaat tot op de dag van vandaag door. Howard Garns heeft deze hype in Europa niet meer meegemaakt. Hij stierf kort voor de grote doorbraak op 84-jarige leeftijd aan kanker en werd in 1989 in Indianapolis begraven. Ondertussen is het spel zo populair dat er talrijke Sudoku-varianten bestaan. Hier vindt u de meest populaire en tegelijkertijd meest voorkomende versie: De klassieke Sudoku.

Sudoku regels

De Sudoku-regels zijn eenvoudig. Elk spel bestaat uit 3×3 blokken die op hun beurt weer verdeeld zijn in 3×3 velden. Dit resulteert in 81 velden in negen rijen en negen kolommen. Sommige velden bevatten al cijfers. Hoe moeilijker de puzzel, hoe minder cijfers als aanwijzing voor de oplossing dienen. De overige velden moeten worden ingevuld met de cijfers een tot en met negen. Elk cijfer mag slechts eenmaal per blok en in elke horizontale en verticale rij voorkomen. In eerste instantie klinkt dit makkelijker dan het eigenlijk is. De volgende oplossingsstrategieën helpen u om uw Sudoku beter op te lossen.

Sudoku oplossen: twee eenvoudige manieren om succes te boeken

Om een Sudoku op te lossen heeft u niet noodzakelijkerwijs een specifieke strategie nodig. Maar het valt niet te ontkennen dat een goed gestructureerde aanpak veel dingen gemakkelijker maakt.

Strategie 1: Kolomwaarden, cijfers beperken

Met deze oplossing, die zeer geschikt is voor het invullen van de eerste velden, kunt u specifiek zoeken naar plaatsen waar de er zich in de lijnen die ze doorkruisen reeds veel cijfers bevinden. Door stap voor stap de cijfers van 1-9 uit te sluiten, vindt u in het beste geval één mogelijk cijfer voor het vakje dat u probeert in te vullen. In ieder geval kan het aantal cijfers dat gebruikt kan worden, zeer beperkt worden. Volgens dit principe bewerkt u nu alle velden in de Sudoku die aan deze criteria voldoen. Op deze manier kunnen steeds meer lege ruimtes stap voor stap worden opgevuld.

Strategie 2: Enige mogelijke waarde

Voor deze manier om een Sudoku op te lossen, wordt eerst gekeken naar de afzonderlijke blokken in de puzzel. Vaak zijn er kolommen met dezelfde waarden die direct parallel naast elkaar staan. Als u twee van dergelijke kolommen in uw cijferpuzzel hebt gevonden, gaat u als volgt te werk: zoek de derde parallelle kolom en denk na over waar het cijfer dat u zoekt in het blok kan worden geplaatst. Vaak zijn er maximaal twee mogelijke locaties, in het beste geval vindt u onmiddellijk de juiste locatie voor het nummer dat u zoekt. Volgens dit schema kunt u alle parallelle lijnen van de Sudoku controleren. Het is vaak de moeite waard om verschillende oplossingsrichtingen flexibel te combineren om sneller tot een oplossing te komen en valse tussenoplossingen te minimaliseren.

Sudoku met pen

Met Sudoku online wordt de pen nooit leeg en het notitieboekje raakt nooit vol.

Het oplossen van een Sudoku gemakkelijk gemaakt

Het oplossen van een Sudoku is met enkele strategische overwegingen duidelijk veel gemakkelijker dan u denkt. In ons oplossingsvoorbeeld laten we u stap voor stap zien hoe het werkt. Voor een betere oplosbaarheid hebben we als voorbeeld een Sudoku van het niveau "Gemakkelijk" gekozen. Als u de manieren van oplossen met succes hebt toegepast, werken ze ook op normale, moeilijke en zeer moeilijke niveaus.

1. Sudoku in blokken verdelen

Verdeel de Sudoku eerst in 3 horizontale en 3 verticale blokken.

Sudoku in blokken verdelen
De afbeelding toont een voorbeeld van de ingebeelde verdeling in verticale blokken.

2. Terugkerende nummers zoeken

Zoek naar terugkerende nummers in de rijen van elk blok. Vaak kunnen op deze manier conclusies worden getrokken om de eerste oplossingen te vinden.

Terugkerende nummers zoeken
In ons voorbeeld ziet u dat het cijfer 4 verschijnt in het eerste verticale blok van onze Sudoku in de eerste twee velden van 9 verschijnt. Omdat er nooit identieke cijfers in een rij van de puzzel mogen voorkomen, kan de laatste 4 van dit blok alleen in het eerste cijferveld van het onderste veld van 9 verschijnen.

Volgens dit schema kunt u eerst alle horizontale en verticale blokken na elkaar bekijken.

3. Blokken systematisch onderzoeken

Als er geen oplossingen meer zijn, worden de kruisende velden van 9 onderzocht.

Blokken systematisch onderzoeken
In ons voorbeeld kijken we naar het onderste horizontale blok. Hier staat het cijfer 9 in twee van de drie rijen. Het resultaat is dat de 9 alleen in het middelste veld van 9 in het bovenste vrije vak kan verschijnen. Een blik op het verticale middenblok van de puzzel laat zien dat hier al een 9 voorkomt. Als men de rijen waarin het cijfer 9 in het blok verschijnt uitbreidt, blijft er slechts één mogelijk veld over voor de 9 in het onderste veld.

We blijven bij nummer 9 en zoeken nu ook in de andere blokken naar unieke oplossingen. Volgens hetzelfde schema dat momenteel wordt gebruikt, is er nog een ander veld waarin alleen het cijfer 9 te vinden is. Volgens dit schema kan nu de hele Sudoku worden opgelost.